:::

Lớp tiếng Hoa ứng dụng

Lớp tiếng Hoa ứng dụng
Chương trình Thời gian Thời gian học Tổng số giờ học Số người học Học phí Hạn đăng ký
實用華語會話班 Practical Mandarin Program
Kỳ học mùa đông năm 2014 2014 / 12 / 01 –
2015 / 02 / 13
Group class (Lớp lớn):
10:00 – 12:00
or
13:00 – 15:00
Addition hour:
(Lớp 1 người)
:
09:00 – 10:00
or
12:00 – 13:00
or
15:00 – 16:00
Group class +
Addition hour=
165H

Group class only=
110H
5 – 16
người
165H:
NTD30,000

110H:
NTD18,700
(Đối với người phải xin visa)
Trước 6 tuần
(Đối với người không phải xin visa)
Trước 2 tuần
Kỳ học mùa xuân năm 2015 2015 / 03 / 03 –
2015 / 05 / 26
Kỳ học mùa hè năm 2015 2015 / 06 / 03 –
2015 / 08 / 19
Kỳ học mùa thu năm 2015 2015 / 08 / 27 –
2015 / 11 / 13
Lớp 1 người (Học tại trường) Theo nhu cầu của người học 24H 1 người NTD13,100 Đăng ký trước 2 tuần
Lớp 1 người (Học tại công ty) Từ 24,000 NT

Lớp tiếng hoa

(Học tại công ty)
2-8 người Từ 28,800 NT
Tiền học phí không bao gồm tiền giáo trình. Giáo trình học sinh phải mua riêng.