Các khóa học tùy chỉnh


Lớp tiếng Trung giao tiếp thực tế
  

 Lớp 1 kèm 1 tiếng Trung giao tiếp thực tế 

 

 


 

Địa điểm lên lớp: Trường Đại học Trung Nguyên 

 

Nội dung học: Dựa vào nhu cầu của học viên, nội dung học có thể là chủ đề tiếng Trung giao tiếp thường ngày, tiếng Trung thương mại, tiếng Trung du lịch v..v..

 

Ngày học: Dựa theo sự sắp xếp của học viên 


Thời gian buổi học: Dựa theo sự sắp xếp của học viên


Thời lượng khóa học: Mỗi khóa học tổng cộng là 24 giờ. Mỗi tuần có thể học 1~5 buổi, mỗi buổi 2 giờ đồng hồ

 

Các khoản thu phí: 650 Đài tệ cho mỗi giờ học, học phí mỗi một khóa học (24 giờ) là 15,600 Đài tệ. Học viên lần đầu nhập học phải đóng mức học phí là 15,900 Đài tệ


Các mục lưu ý 

       

1. Học viên nếu có nhu cầu xin nghỉ phép, lớp học sẽ được hoãn lại để bảo toàn số giờ học. Tuy nhiên, số lần xin nghỉ phép không nên quá nhiều để tránh tạo sự bất tiện cho giáo viên. Mỗi khóa học sẽ kết thúc trong vòng 1 tháng, nếu trong một tháng đó học viên nghỉ quá nhiều, vượt quá số giờ cho phép, trung tâm sẽ không đền bù số giờ còn thiếu.


2. Học viên có thể xin nghỉ phép, nhưng không chấp nhận xin nghỉ phép trong ngày học hôm đó. Nếu ngay ngày đi học mà có việc đột xuất không thể lên lớp, học viên vẫn phải thanh toán phí theo giờ của ngày hôm đó.


 

Chung Yuan Christian University

We respect the dignity of nature and of humanity, and we seek to promote harmony between the Creator, oneself, all other human beings, and the entire creation through the wise and prudent utilization of professional knowledge of the sciences and the humanities.We recognize individual differences with respect to talents, character, capability, and background. We believe that full development of one’s potential signifies success.