Khóa học tùy chỉnh trực tuyến


Khóa học tiếng Trung – Lớp chính quy

Giới thiệu khóa học

Sử dụng cùng một loại tài liệu giảng dạy như các du học sinh tại Đài Loan, chất lượng giảng dạy tương tự như các du học sinh học ngôn ngữ tại Đài Loan.

Trước khi chính thức bắt đầu khóa học, trung tâm sẽ kiểm tra trình độ tiếng Trung của học viên, nhằm sắp xếp cho học viên chương trình học phù hợp nhất.

Đối tượng 

  •  Dành cho các học viên nước ngoài vì dịch bệnh nên tạm thời chưa thể đến Đài Loan để du học.
  • Thích hợp với các học viên ở mọi lứa tuổi cũng như mọi trình độ tiếng Trung.

  Quy định của khóa học

  • Ngày khai giảng khóa học: Học viên có thể đăng ký ngay bây giờ, sẽ cố chuyên viên liên lạc cho các bạn.
  • Thời lượng khóa học: 12 giờ, 24 giờ, 36 giờ, 48 giờ
  • Lịch học: Học viên có thể tự sắp xếp 

 

Trước khi bắt đầu khóa học: Sẽ có chuyên viên liên lạc với các bạn để xác nhận trình độ khóa học, lịch học, thời gian lên lớp.
Trong quá trình học: Dựa theo trình độ khóa học mà bạn mong muốn, giáo viên sẽ thiết kế bài giảng và các nội dung liên quan. Ngoài ra, trong quá trình học, dựa theo trình độ tiếp thu của học viên sẽ có sự điều chỉnh nội dung dạy học.
Kết thúc khóa học: Học viên có thể đánh giá chất lượng giảng dạy cũng như xác nhận khóa học tiếp theo (nếu muốn). 

Chung Yuan Christian University

We respect the dignity of nature and of humanity, and we seek to promote harmony between the Creator, oneself, all other human beings, and the entire creation through the wise and prudent utilization of professional knowledge of the sciences and the humanities.We recognize individual differences with respect to talents, character, capability, and background. We believe that full development of one’s potential signifies success.