Trang thiết bị của trung tâm


Trung tâm chúng tôi cung cấp môi trường giảng dạy kỹ thuật số hoàn toàn mới và thân thiện, thuận tiện cho việc giảng dạy, có thể thu hẹp khoảng cách học tập, cung cấp trải nghiệm học tập tốt nhất cho giáo viên và học viên. Ngoài ra, chúng tôi còn rất xem trọng việc trải nghiệm học tập của mỗi học viên, vì vậy trung tâm đã thiết kế thêm khu vực nghỉ ngơi và khu vực thảo luận sau buổi học, để học viên học tập trong môi trường thoải mái và dễ chịu nhất. 

Môi trường học tập 

Khu thảo luận 

Quầy tiếp tân 

Khu vực nghỉ ngơi 

Phòng học 

Lớp học 


Chung Yuan Christian University

We respect the dignity of nature and of humanity, and we seek to promote harmony between the Creator, oneself, all other human beings, and the entire creation through the wise and prudent utilization of professional knowledge of the sciences and the humanities.We recognize individual differences with respect to talents, character, capability, and background. We believe that full development of one’s potential signifies success.