Học bổng ngôn ngữ Trung


Huayu Enrichment Scholarship (HES)

1、Các dự án tài trợ:

(I) Học bổng hàng tháng là 25.000 Đài tệ.

(II) Thời hạn học bổng: được chia thành các lớp học mùa hè (2 tháng), ba tháng, sáu tháng, chín tháng hoặc một năm. Ngoại trừ lớp học mùa hè, về nguyên tắc, thời gian học bổng là từ ngày 1/9 năm hiện tại đến ngày 31/8 năm sau.

2. Tiêu chuẩn của người đăng ký:

Đủ 18 tuổi trở lên, có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, học lực khá hoặc giỏi, có tính cách tốt, người có quốc tịch nước ngoài. Tuy nhiên, học viên có một trong các giấy tờ sau đây sẽ không đăng ký:

(I) Có thân phận Hoa kiều hoặc có hộ chiếu của Trung Hoa Dân Quốc.

(II) Hiện đang học tiếng Trung tại Đài Loan hoặc đã từng hoàn thành chương trình học tại Đài Loan.

(III) Đã từng nhận được học bổng này hoặc học bổng Đài Loan.

(IV) Trong thời gian học tập tại Đài Loan, đồng thời cũng là sinh viên trao đổi đăng ký trong các thỏa thuận hợp tác học thuật được ký kết giữa các trường đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.

(V) Đồng thời, nhận các giải thưởng và trợ cấp do các cơ quan (tổ chức) chính phủ hoặc trường học của Đài Loan thiết lập.

3、Cách nộp đơn:

Ứng viên phải nộp các giấy tờ sau cho Đại sứ quán cùng với quốc tịch trên giấy tờ và nước sở tại trước thời hạn nộp hồ sơ theo công cáo do Đại sứ quán công bố (thường vào tháng 1 và tháng 2 hàng năm):

  (I) Đơn đăng ký (Ví dụ về biểu mẫu được đính kèm như phụ lục 1; văn phòng Đại sứ quán có thể tham khảo và tự quyết định).

  (II) Bản sao hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác chứng minh quốc tịch.

  (III) Bản sao chứng chỉ học vấn cao nhất và bảng điểm.

  (IV) Bản sao các giấy tờ đã nộp hồ sơ vào Trung tâm tiếng Trung (Ví dụ như bản sao đơn đăng ký nhập học, v.v.).

  (V) Các tài liệu khác theo yêu cầu của văn phòng Đại sứ quán 

4 、Để biết chi tiết, vui lòng truy cập:

http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=7 Chung Yuan Christian University

We respect the dignity of nature and of humanity, and we seek to promote harmony between the Creator, oneself, all other human beings, and the entire creation through the wise and prudent utilization of professional knowledge of the sciences and the humanities.We recognize individual differences with respect to talents, character, capability, and background. We believe that full development of one’s potential signifies success.