Học bổng Đài Loan


MOFA Taiwan Scholarship

1、Học bổng và các dự án trợ cấp: 

(I) Người nhận được học bổng trong giai đoạn trước khi nhập học, hàng tháng nhận được 25.000 Đài tệ.

(II)  Người nhận được học bổng trong quá trình học, hàng tháng nhận được 30.000 Đài tệ.

(III)  Các sinh viên nhận được học bổng phải chi trả tất cả các chi phí tại Đài Loan và Bộ sẽ không cung cấp các khoản trợ cấp khác.

(IV)  Mỗi sinh viên nhận được học bổng, Bộ sẽ cung cấp vé máy bay hạng phổ thông đến Đài Loan và vé máy bay trở về nước.

(V)  Thời hạn của học bổng:

Khoa đại học: 4 năm; lớp thạc sĩ: 2 năm; lớp tiến sĩ: 4 năm.

Thời hạn học bổng dài nhất cho các khóa học tiếng Trung tiên quyết là 1 năm.

Tổng thời hạn trao học bổng: Những người nhận được học bổng có thể tiếp tục đăng ký nhận học bổng, với điều kiện tiếp tục theo học bậc học tiếp theo, sau khi thời hạn học bổng kết thúc. Mỗi người có thể nhận được thời hạn học bổng tổng tối đa là 5 năm.

2、Tiêu chuẩn của người đăng ký:

Công dân nước ngoài có học lực khá, giỏi, tốt nghiệp THPT trở lên.

Không có quốc tịch Đài Loan.

Không có thân phận Hoa kiều.

Chưa từng tại Đài Loan học chương trình có cấp bằng tương đương chương trình mà bạn đã đăng ký.

Trong thời gian nhận học bổng, không phải là sinh viên trao đổi đăng ký trong các thỏa thuận hợp tác học thuật được ký kết giữa các trường đại học Đài Loan và các trường nước ngoài.

Chưa từng bị các cơ quan chính phủ Đài Loan hoặc các tổ chức liên quan hủy bỏ tư cách nhận học bổng.

3、Các hướng dẫn khác:

Trang web của Văn phòng Chương trình Học bổng và Học bổng Ngôn ngữ Trung Quốc của Đài Loan: https://taiwanscholarship.moe.gov.tw

Trang web của Bộ Ngoại giao: http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=2

 

Người liên hệ: Miss Wei, Ya Chun

Điện thoại:886 (2) 2882-4564 #2396~2399

Fax: 886-2-2236-8593

E-mail: taiwanscholarship@mail.moe.gov.tw

4、Để biết chi tiết, vui lòng truy cập:

http://tafs.mofa.gov.tw/SchDetailed.aspx?loc=tw&ItemId=2

Chung Yuan Christian University

We respect the dignity of nature and of humanity, and we seek to promote harmony between the Creator, oneself, all other human beings, and the entire creation through the wise and prudent utilization of professional knowledge of the sciences and the humanities.We recognize individual differences with respect to talents, character, capability, and background. We believe that full development of one’s potential signifies success.