:::
You are here: : Home > Về chúng tôi > Về chúng tôi

  Về chúng tôi

  về chúng tôi

   I) Đại học Trung Nguyên


   Trường Đại học Trung nguyên thành lập vào năm 1955, đến nay đã có hơn 53 năm lịch sử. Mục tiêu đào tạo của trường chúng tôi là đào tạo ra những con người đam mê công việc, nhân cách khỏe mạnh, có tố chất và năng lực chuyên môn, hướng tới mục tiêu “Giáo dục toàn dân” mà trường đã đề ra. Vì vậy toàn thể giáo viên và sinh viên trong trường đều nỗ lực hết mình thực hiện mục tiêu này, hi vọng sẽ trở thành trường Đại học giáo dục toàn dân và nghiên cứu học thuật xuất sắc.
    

   II) Tổ tiếng Hoa, trung tâm Phát triển Giáo dục

   Tổ tiếng Hoa, trung tâm Phát triển Giáo dục trường Đại học Trung Nguyên được thành lập vào năm 2008, chuyên lập kế hoạch về chương trình tiếng Hoa cũng như các hoạt động có liên quan đến tiếng Hoa. Mục đích thành lập gồm:
   1. Lập kế hoạch các khóa học tiếng Hoa một cách chuyên nghiệp và hoàn thiện.
   2. Lập kế hoạch các khóa học bồi dưỡng giáo viên một cách chuyên nghiệp và hoàn thiện.
   3. Thiết kế các khóa học tiếng Hoa hoàn thiện cho giáo viên và sinh viên quốc tế Đại học Trung Nguyên.
   4. Lên các kế hoạch hợp tác các khóa học tiếng Hoa với Bộ giáo dục, Hội Hoa kiều, và Hội giáo dục tiếng Hoa thế giới.
    

   III) Đội ngũ nhân viên

   Tất cả nhân viên đều là những người có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hoa và kinh nghiệm tổ chức sự kiên phong phú.
    

   Điều phối viên chương trình
   Giám đốc Liên :Yuan, Kang
   ĐIỆN THOẠI 03-265-1300
    
    
    
   Điều phối viên chương trình từ  Yu-Wen, Hsiung
   ĐIỆN THOẠI 03-265-1308
    
    
    
   Thư ký:Ya-Chen, Wei
   ĐIỆN THOẠI 03-265-1324
    
    
    
   Thư ký Liên :Chiu, Pei-Yu
   ĐIỆN THOẠI 03-265-1320
    
    
    
   Thư ký Liên :Wen-ting, Wang
   ĐIỆN THOẠI 03-265-1309