:::

Bảng tổng hợp

Các khóa học tiếng Hoa

  Các khóa học tiếng HoaCác khóa học tiếng Hoa

  Danh mục khoá học

  Đặc điểm khóa học

  Các khóa học

  Lớp tiếng Hoa thực dụng

  Lớp lớn

  Khóa học kéo dài trong 11 tuần, thời gian cố định, từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.

  Lớp hội thoại tiếng Hoa ứng dụng (Kỳ mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông)

  Lớp đơn
  (Lớp 1 người)

  Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên, do giáo viên dày dạn kinh nghiệm giảng dạy, thời gian học do học sinh tự quyết định.

  Lớp tiếng Hoa ứng dụng 1 học sinh 1 giáo viên

  Lớp giáo viên riêng

  Căn cứ vào nhu cầu của học sinh, giáo viên đến tận trường hoặc đến doanh nghiệp giảng dạy. Thời gian học do học sinh quyết định.

  Lớp hội thoại tiếng Hoa ứng dụng-Lớp giáo viên riêng

  Lớp miễn phí

  Do giáo viên và sinh viên khoa tiếng Hoa ứng dụng trường Đại học Trung Nguyên cung cấp, không có thời gian tổ chức lớp cố định, toàn bộ sinh viên quốc tế thuộc Tổ tiếng Hoa, Trung tâm Phát triển Giáo dục đều được miễn phí tham gia.

  Lớp phát âm, lớp viết chữ, lớp hát tiếng Hoa, lớp tiếng Hoa ứng dụng, v.v…

  Lớp du học ngắn hạn

  Khóa học tiếng Hoa du học ngắn hạn, căn cứ vào nhu cầu của sinh viên, thời gian do sinh viên tự quyết định. Nội dung bao gồm học tiếng, luyện phát âm, đánh giá trình độ, các hoạt động thể lực, giao lưu văn hóa, phong tục tập quán, các buổi diễn thuyết chuyên đề, học tiếng Hoa qua phim ảnh, v.v…

  Lớp giao lưu tiếng Hoa và văn hóa ngắn hạn