:::

Lớp đơn – Lớp tiếng Hoa hội thoại thực dụng 1 người

Lớp đơn – Lớp tiếng Hoa hội thoại thực dụng 1 người

  Lớp tiếng Hoa hội thoại thực dụng 1 người
   

  Địa điểm học

  Đại học Trung Nguyên

  Nội dung chương trình

  Căn cứ vào nhu cầu của học sinh, nội dung có thể là hội thoại hàng ngày, tiếng Hoa thương mại, tiếng Hoa du lịch, v.v…

  Ngày học

  Học sinh quyết định

  Thời gian học

  Học sinh quyết định

  Tổng số thời gian học

  Mỗi khóa học 24 tiếng. Mỗi tuần học 1 – 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng.

  Tiêu chuẩn thu phí

  Mỗi tiếng học phí 550NT, mỗi khóa (24 tiếng) học phí là 13,500 NT

  Lưu ý

  1. Nếu học sinh xin nghỉ học, có thể học bù, và kéo dài thời gian đã định và không bị trừ số thời gian nghỉ. Nhưng số lần xin nghỉ không nên ảnh hưởng quá nhiều đến giáo viên, theo nguyên tắc thời gian học có thể kéo dài 1 tháng tính từ ngày kết thúc khóa học đã định, nếu vượt quá sẽ không được bù.
  2. Có thể xin nghỉ, nhưng không chấp nhận xin nghỉ vào đúng ngày học. Nếu xin nghỉ vào đúng ngày học sẽ không được tính học bù.