:::

Lớp giáo viên riêng biệt

Lớp tiếng Hoa ứng dụng – Lớp giáo viên riêng biệt

  Lớp tiếng Hoa ứng dụng – Lớp giáo viên riêng biệt
   

  Địa điểm học

  Trường học, công ty

  Số học sinh

  Khoảng 1-10 người.

  Nội dung học

  Theo nhu cầu của học sinh, có thể là hội thoại thường ngày hoặc tiếng Hoa thương mại, v.v…

  Ngày học

  Theo nhu cầu học sinh

  Thời gian học

  Theo nhu cầu học sinh

  Số buổi học

  Theo nhu cầu học sinh

  Học phí

  Học phí từ 1,000 NT trở lên, căn cứ vào địa điểm dạy học và số lượng học sinh sẽ có sự điều chỉnh học phí cho phù hợp.

  Lưu ý

  Liên hệ trực tiếp nếu bạn có nhu cầu.