:::

Khóa học miễn phí

Khóa học miễn phí

  Khóa học miễn phí
   

  Đối tượng

  Toàn bộ học sinh thuộc Tổ tiếng Hoa của trường Đại học Trung Nguyên đều được tự do tham gia.

  Địa điểm học

  Đại học Trung Nguyên

  Số lượng học sinh

  Không hạn chế

  Nội dung học

  Mỗi khóa học là một nội dung khác nhau. Có khóa học sửa phát âm, chữ Hán, hội thoại thường ngày, hát, xem phim, …

  Ngày học

  Sẽ công bố sau

  Thời gian học

  Sẽ công bố sau

  Số buổi học

  Sẽ công bố sau

  Học phí

  Miễn phí