:::

Câu hỏi thường gặp

Tôi phải mua bảo hiểm thế nào?

  • Bảo hiểm học sinh
   Bạn có thể mua bảo hiểm tai nạn tại nước mình và mang chứng nhận đã nộp bảo hiểm đến là được. Nếu bạn chưa mua bảo hiểm tại nước mình, tổ tiếng Hoa thống nhất mua bảo hiểm cho học sinh (mỗi khóa học từ ngày nhập học đầu tiên đến khi chương trình học kết thúc là 1,000NT). Nếu bạn có thẻ cư trú, bạn có thể mua bảo hiểm y tế toàn dân.
    
  • Bảo hiểm y tế toàn dân
   Từ ngày 17/07/1999, chỉ cần có thẻ cư trú hoặc đã sống tại Đài Loan từ 4 tháng trở lên, có thể mang thẻ cư trú quận, huyện hoặc trường sẽ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế toàn dân. Thông tin chi tiết có thể xem tại Cục bảo hiểm trung ương.