:::

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sống ở đâu

    Gần trường đại học Trung Nguyên có nhiều nhà trọ cho thuê, bạn muốn thuê có thể vào trang web “Thuê phòng đại học Trung Nguyên” để tìm phòng.
    (http://house.cycu.edu.tw/)