:::

Câu hỏi thường gặp

Giáo viên của Trung tâm thế nào?

    Giáo viên của Trung tâm đều là những người đã được đào tạo chuyên nghiệp qua trường lớp về ngành giảng dạy tiếng Hoa, có dày dặn kinh nghiệm dạy học. Chi tiết xin xem tại “Giới thiệu giáo viên”.