:::
You are here: : Home > Thông tin mới nhất

  Thông tin mới nhất

  Học bổng

   ★Học bổng xuất sắc
   Giải nhất: 3000NT
   Giải nhì: 2000NT
   Giải ba: 1500NT

   ★Học bổng chuyên cần
   1000 NT

   ★Học bổng khi đăng ký khóa học tiếp theo
   Khóa học có thời gian học là 3 giờ
   Khóa học có thời gian học là 2 giờ

   ★Học bổng giới thiệu sinh viên mới
   Khi giới thiệu sinh viên mới tham gia kỳ học tiếp theo thì sẽ đạt được học bổng giới thiệu sinh viên mới
   1500NT/1 sinh viên mới