:::
You are here: : Home > Hubungi Kami

  Hubungi Kami

  Mandarin Learning Center (MLC), Office of Continuing Education, CYCU

    

   Address:32023, Chen Chih Building, No. 200, Chung Pei Road, Chung Li District, Taoyuan City, Taiwan 32023, R.O.C.

   Tel:+886-3-2651324

   Fax:+886-3-2651328

   E-mailjanewei6@gmail.com ; cmlcycu@cycu.edu.tw

   FBhttps://www.facebook.com/cmlcycu